Na základě dotazů včelařské veřejnosti se na nás obrátilo několik včelařů se zájmem absolvovat celou serii kurzů. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s Českým včelařským institutem, uspořádat "Včelařskou školu".

Zájemci se mohou hlásit k absolvování všech kurzů 2019/20 . a předpokládáme i další doplňkové aktivity např. - zájezd s přednáškou pořádaonou Saskou včelařskou školou v Německu aj.)

Včelařská škola - Liberec

Absolvent získá teoretické i  praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 •     Historie včelařství
 •     Legislativa
 •     Vývoj úlů - od dutiny ke kombinovaným nástavkovým úlům
 •     Technologie včelaření v různých úlových sestavác
 •      Zásahy včelaře v průběhu včelařského roku
  •      Ošetřování v průběhu včelařského roku
  •      Prevence rojení
  •      Tvorba oddělků
  •      Chov Matek
 •     Alternativní způsoby včelaření
 •     Zdravotní stav včel v ČR
 •     Nemoci včely medonosné
  •      nemoci včelího plodu
  •      nemoci dospělých včel
  •      škůdci včely medonosné
  •      prevence a léčení včelstev
 •     Včelí pastva
 •     Praktické ukázky vedení včelstev
 •     Diskuze, dotazy

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky.

Registrujte se na kurzy včas.

Včelařské kurzy 2019/20