S přicházejícím podzimem se množí dotazy na včelařské vzdělávání, přerušené okolnostmi v březnu t.r. Pokračujeme ve spolupráci s Českým včelařským institutem, na přípravě dalšího ročníku "Včelařské školy".

Poo zkušenostech z předchozích let zachováme zachováme standardní rozsah přednášek a doplníme jej o praktické semináře na dané téma. Dle aktuální "zdravotní situace" se vynasnažíme doplnit níže uvedený program o další aktivity, exkurze a zájezdy.  Rámcový program je uveden kurzů 2020/21 bude průběžně upřesňován.

Včelařská škola - Liberec

Absolvent získá teoretické i  praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 •     Historie včelařství
 •     Legislativa
 •     Vývoj úlů - od dutiny ke kombinovaným nástavkovým úlům
 •     Technologie včelaření v různých úlových sestavách
 •      Zásahy včelaře v průběhu včelařského roku
  •      Ošetřování v průběhu včelařského roku
  •      Prevence rojení
  •      Tvorba oddělků
  •      Chov Matek
 •     Alternativní způsoby včelaření
 •     Zdravotní stav včel v ČR
 •     Nemoci včely medonosné
  •      nemoci včelího plodu
  •      nemoci dospělých včel
  •      škůdci včely medonosné
  •      prevence a léčení včelstev
 •     Včelí pastva
 •     Praktické ukázky vedení včelstev
 •     Diskuze, dotazy

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky.

Registrujte se na kurzy včas.

Včelařské kurzy 2020/21