Návrat k přírodě, případně "ke kořenům" je trendem posledních let. Hledáme pro  sebe a své děti zdravé potraviny, nápoje, preferujeme přírodní materiály, stavíme nížkoenergetické domy apod. Jednou z vyhledávaných potravin je med. Po řadě afér z kvalitou a původem medu si mnozí spotřebitelé hledají "svého" včelaře nebo si včely pořizují. Včelařit  pro  radost a svůj med jistě ušlechtilá činnost, ale bez základních znalostí dojde často ke zklamání. Mnozí při práci ve včelách zjistí rozdíl mezi představou a realitou. Ve snaze předejít rozladění budoucích včelařů přiicházime výukovým projektem "Včelařem na zkoušku" a možná včelaření propadnete na zbytek života.

Po lednovém kurzu v Liberci a únorovém v Bučovicích jsme obdrželi řadu dotazů nametodiku Včelaření s optimalirzovaným plodištěm...

Požádali jsme proto pan Sedláčka o odpovědi najdete je na stránkách Začínám včelařit

Vytvořit oddělek v létě není problém, ale nechat ho rozvinout do zimy a přitom neoslabit původní včelstvo(-stva) ... To je ta správná otázka,

Upraveno 5.12.2016

V letošním roce se dostala část území na kterém včelařím do ochranného pásma MVP. Provedli jsme proto, ve spolupráci s ZO ČSV nad rámec požadavků SVS, plošný monitoring MVP na celém území spravovaném ZO. Výsledky byly  negativní.
Při přípravách podzimního léčení však vystala otázka: Jak provést ošetření včel aerosolem, ale nerozšířit případné spory MVP?