Tak, jako v uplynulých letech, připravujeme i pro nadcházející včelařský rok ucelený soubor kurzů a přednášek pro včelaře. Kurzy jsou určeny pro všechny skupiny včelařů od zájemců o včelaření (budoucích včelařů) přes začátečníky až po pokročilé včelaře, všichni na našich seminářích najdou něco nového.

Cyklus sestává z kurzů, přednášek a praktických činností, jež jsou zaměřeny na jednotlivé fáze včelařské praxe. Kurz se koná obvykle v sobotu.

Plánovaná témata kurzů:

19.-21.7. 2019 - Kurz pro začínající včelaře - Kurz splňuje podmínky pro Dotační titul  - 8.3. Podpora včelařství  Libereckého kraje.

20. říjen 2019 - Včelaření s Optimalizovaným plodištěm - speciál  - Miroslav Sedláček

Včela a její obydlí, aneb jak vybrat vhodný úl a stanoviště

Nástavkové včelaření a jeho alternativy

Včelí nemoci a parazité

Včelí pastva

Březen 2020 - Získávání, zpracování včelích produktů

Duben 2020 - Rojení – jak jej zvládnout i při silných včelstvech

Květen 2020 - Chov matek a léto

 

Praktické semináře včelařských činností:

Výběr rámků, konstrukce, stloukání a drátkování rámečků, natavování mezistěn

fumigace, aerosol

Ošetřování včelařských pomůcek, desifekce, odběr vzorků pro laboratoř (nosema, MVP) práce s mikroskopem

Manipulace se včelstvy, léčení fumigace, aerosol, vedení dokumentace, výroba úlů a plemenáčů

Zpracování vosku, tvorba svíček

Květen 2020 - Larvování, příprava smetence, narkotizace vček, oddělky aj.

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky:

- přednášejícím odborníkem ve včelařství Ing. Tomášem Moravcem – na své farmě využívá moderní trendy a postupy ve včelařství

- Bc. Vojtěch Hajný Ekozemědělec na  Biofarmě Dolní Křečany.  Samostatně včelaří přes 20 let, posledních pět let striktně v systému ekologického zemědělství. Včelaření je nedělitelnou součástí rodinného statku.

- Miroslav Sedláček Včelař tělem a duší - včelaří vskutku již od svých dětských let. Ve svém provozu nyní obhospodařuje cca 800 včelstev. Je propagátorem nových technologií a postupů ve včelařství.

- Milan Havelka - Chovatel včel a matek z  Benátek nad Jizerou - Včelastva má na okraji bývalého vojenského prostoru u  Milovic. Mezi včelaři je znám svými extrémě silnými včelstvy s velkým  medným výnosem.

- učitelem včelařství  a zkušeným praktikem, dlouholetým včelařem a učitelem včelařství Lukášem Svobodou

Registrujte se na kurzy včas.

viz též Včelařská škola - Liberec