Návrat k přírodě, případně "ke kořenům" je trendem posledních let. Hledáme pro  sebe a své děti zdravé potraviny, nápoje, preferujeme přírodní materiály, stavíme nížkoenergetické domy apod. Jednou z vyhledávaných potravin je med. Po řadě afér z kvalitou a původem medu si mnozí spotřebitelé hledají "svého" včelaře nebo si včely pořizují. Včelařit  pro  radost a svůj med jistě ušlechtilá činnost, ale bez základních znalostí dojde často ke zklamání. Mnozí při práci ve včelách zjistí rozdíl mezi představou a realitou. Ve snaze předejít rozladění budoucích včelařů přiicházime výukovým projektem "Včelařem na zkoušku" a možná včelaření propadnete na zbytek života.

Kurz pro rodiče s dětmi a další zájemce.

Termín konání: 8. srpen 2021
Místo konání: Modlibohov, Český Dub (dílna Včelí farmy Smžov)

Pro nadcházející včelařský rok přinášíme ucelený soubor kurzů a přednášek pro včelaře. Kurzy jsou určeny pro všechny skupiny včelařů od zájemců o včelaření (budoucích včelařů) přes začátečníky až po pokročilé včelaře, všichni na našich seminářích najdou něco nového.