Upraveno 5.12.2016

V letošním roce se dostala část území na kterém včelařím do ochranného pásma MVP. Provedli jsme proto, ve spolupráci s ZO ČSV nad rámec požadavků SVS, plošný monitoring MVP na celém území spravovaném ZO. Výsledky byly  negativní.
Při přípravách podzimního léčení však vystala otázka: Jak provést ošetření včel aerosolem, ale nerozšířit případné spory MVP?

Všeobecně je doporučováno na každém stanovišti před aplikaci aerosolu polepit hubici lepící páskou. Této instrukci však věří jen ten, kdo to nikdy nezkusil. Ano, na prvním stanovišti páska drží. Na několika dalších ještě trochu, ale pak už NEJDE přilepit. Kondenzát namočí hubici a pásku prostě nepřilepíte. Je také otázkou, zda se nemohou spory MVP přenést přes zbytky lepidla.
Pro ošetření se proto nabízela dvě řešení: nová hubice pro každé stanoviště nebo dezifekce hubice mezi jednotlivými aplikacemi aerosolu. Položil jsem proto VÚ Včelařskému následující otázky:

  •  Kolik stojí nová hubice?

Ideální je použít pro každého včelaře na každé stanoviště jeho vlastní hubici na aerosolový přístroj- vyřešilo by to, jak nebezpečí přenosu MVP, tak i aplikaci aerosolu v různých úlových sestavách nebo s atypickými otvory. Cena hubice je cca 140-150 Kč a je třeba ji objednat osobně u pana ředitele Kamlera.

  • Lze nějak v terénu provést desinfekci hubice před dalším použitím např. Bee-Safe?

Aplikační hubice má hladké zakončení v délce cca 10-12 mm a pak je již povrch drsný. V laboratoři bylo simulováno kontaminování hubice sporami MVP na obou površích, následně pak byly pokusné hubice ponořeny do desinfekce (Roztok 0,5 kg louh sodný, 1 litr SAVO, 10 litrů voda).
Při ponoření hubice do toho roztoku na min. 30 minut je desinfekce na hladké části dostatečná, pro desinfikování celé hubice (i drsné části) je potřebná 1 hodina v roztoku.
Při aplikaci je také nutné používat na každém stanovišti nový těsnící hadr.

OPRAVA a OMLUVA 5.12.2016 :

Desinfekční  prostředek  Bee-Safe byl pouze konzultován jako jedna z možností při  přípravě pokusu.  Omlouvám se  pracovníkům VÚ včelařského za uvedení  nepřesné informace. 

 


Více podrobností by mělo být publikováno na webu VÚ nebo v časopise Včelařství.

Ing. Tomáš Moravec
Včelí farma Smržov
www.vcelysmrzov.cz