Pro všechny včelaře na území  ochranného  pásma platí následující  omezení:

Co se NESMÍ:

Stěhovat včely a včelařský materiál (nástavky, úly, pomůcky):
•    do pásma
•    z pásma
•    v pásmu

Omezení plat až do vyšetření měli v celém ochranném pásmu. Pak budou vydány další  instrukce.

Co je třeba udělat:

 • Provést kontrolu všech včelstev
 • S rozebráním včelího díla
 • V případě zjištění klinických příznaků nebo podezření na MVP  -  ihned uvědomit:
  • Nákazového referenta
  • nebo členy výboru ZO
  • nebo důvěrníka
  • KVS SVS pro Liberecký kraj (tel. 485246691).
  • Ihned :
   • Uzavřít všechny prázdné úly a utěsnit je proti včelám
   • Zabránit včelám k přístupu s plastům s dílem
   • Odebrat měl z  podložek (pokud jste je v posledních 15 dnech nečistili  - jinak vyčkat až uplyne 15 dní a odebrat měl)
 • Sledovat ve svém okolí opuštěné úly  nebo stanoviště zjistit zda jsou uzavřené (pokusit se domluvit s majitelem likvidaci)
 • Všímat si divoce žijících včel a zalétlých rojů - bude nutná jejich  likvidace.