Ve dnech 6. 4. 2018 (Praha) a 13. 4. 2018 (Brno) se koná zajímavý seminář o Úloze včel v současné rostlinné výrobě.

Díky významnému finančnímu příspěvku od ČZU je vložné přijatelné  pro  každého. -  Původní informace
 
 
 
 Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav včelařský v Dole
Zemědělská společnost při České zemědělské univerzitě v Praze z.s.

pořádají odborný seminář

Povinná online registrace do 31. března 2018 je dostupná ZDE.

 
Program:
  • Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů ꞏ Mgr. Jarmila Machová
  • Změny v legislativních požadavcích na ochranu včel v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin podle novely zákona o rostlinolékařské péči ꞏ Ing. Andrea Blažková - ÚKZÚZ Brno
  • Ozimá řepka v českém zemědělství ꞏ Přehled aplikací přípravků na ochranu rostlin v období květu řepky a slunečnice ꞏ Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami ꞏ Ovlivnění chování včel přípravky na ochranu rostlin ꞏ Rezidua pesticidů v pylu a v medu ꞏ Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová - ČZU Praha

Přestávka

  • Můžeme předcházet akutním a chronickým otravám včel? ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
  • Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy, meziplodiny aj.) ꞏ Ing.  Anna Šrámková - ČZU Praha
  • Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
  • Informace o portálu Včelstva Online a programu #BeeTech ꞏ Doc. Ing. Jan Bartoška,  Ph.D. - ČZU Praha