Všichni včelaři v  ochraném pásmu musí odevzdat  směsný  vzorek měli k  vyšetření na MVP

Jak má tento  vzorek vypadat?

Směsný vzorek musí být odebrán z maximálně 10 včelstev a označen čísly úlů.

Pokud máte na stanovišti více než 10 úlů odevzdáváte více vzorků!!

Označení  vzorku:

  • Jméno chovatel
  • adresa chovatele
  • registrační číslo chovatele
  • registrační číslo stanoviště
  • čísla úlů

 Chovatelé z  pásma  odevzdávají  vzorek do 30.5.2016!

Protože  hrozí nebezpečí  vynášení  meli  z  podložek je dobré využít  podložky nabízené VÚ Včelařským  v Dole:

Podložka na měl

 

Nebo  si  je udělat  ze dvou vrstev  síťoviny  polynet:

Podložka na  měl