18. února 2023
 
Náhled do historie a současnosti - srovnání typů úlů a metodik včelaření

Připravujeme

Termín 25.2. 2023

Včelařské setkání v Neschwitz - (Bautzen, Německo)

Simultální tlumočení do češtiny

Akce je organizována ve spolupráci se Saskou včelařskou školou v Drážďanech a Saským včelařským spolkem

Podrobnosti a přihlášky budou doplněny