Termín 25.2. 2023

Včelařské setkání v Neschwitz - (Bautzen, Německo)

 

Rok 2023/24 je velmi zvláštní rok - rok Adama Gottloba Schiracha. Adam Gottlob Schirach, pastor a výzkumník včel v Kleinbautzen/Oberlausitz, objevil v roce 1762, že je možné vytvořit novou kolonii s plodovými plásty a včelami.

Simultální tlumočení do češtiny

Akce je organizována ve spolupráci se Saskou včelařskou školou v Drážďanech a Saským včelařským spolkem

Uzávěrka registrací   3.2 2023 

------------------------------

 

Včelařský den  ADAMa GOTTLOBa SCHIRACHa 

 

Program je  rozdělen již tradičně na tři části - 

 

1) Ralph Kolbe | Profesionální včelař - Chov matek ve včelařském velkoprovozu

Ralf Kolbe, je v Německu znám svými včelařskými videi. Včelám věnuje od dětství, rodinné včelařství bylo založené v 60. letech minulého století, aktivně se věnovali  chovu včely kraňské, v 90. letech začali začleňovat do svého chovu včely Buckfast a nyní jsou jednou z největších chovatelských stanic Buckfast v Německu.

Ralf Kolbe nyní provozuje 2 oplozovací stanice v jižním pohoří Harz, kde se každý rok páří několik tisíc matek s trubci nejlepšího původu.

 

V přednášce představí svůj včelařský provoz a popíše jím praktikovaný chov matek a trubců. Zdůrazní maličkosti, které dělají rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Matka, od které se očekává, že bude několik let podávat špičkové výkony a předávat tak svůj skvělý genetický materiál, musí mít výborné podmínky hned od začátku, tedy od vajíčka. Na co přesně si musíte dát pozor? Jaká jsou tajemství, která dělají dobrého a úspěšného chovatele? Ralf odpoví na naše otázky.

 

2) Martin Fork | Včelí institut Kirchhain - Představení projektu "Hessenský včelí les"

Martin Gabel se již během studia biologie specializoval na divoké a medonosné včely. Od roku 2015 působí ve školícím a experimentálním provozu Bieneninstitut Kirchhain. Zaměřuje se na biotechnickou kontrolu Varroa, šlechtitelskou práci, včelařskou praxi a ekologii divokých včel a vos. Po bakalářské a diplomové práci o metodách biotechnického ošetření Varroa, diverzitě a dělbě práce u různých poddruhů západních včel medonosných si dělá doktorát o mechanismech odolnosti proti Varroaze a jejich využití při šlechtitelské selekci. Poslední tři roky má na starosti projekt Varoa sezitivních včel, který je těžištěm jeho včelařské a šlechtitelské práce. Věnuje se také supervizi projektu „Hessenský včelí les“.

V projektu „Hessenský včelí les“ jsou aspekty lesnictví a zemědělství kombinovány s praktickou ochranou opylovatelů. Zkoumají se přístupy k zalesňování poškozených smrkových ploch, ve kterých se kromě lesního využití hledají metody zlepšení vhodných ploch pro včely divoké a medonosné a využití nedřevěných lesních porostů. Téma lesa je aktuálnější než kdy jindy, jaké závěry lze ale vyvodit pro budoucí lesní hospodaření? Které dřeviny obstojí v budoucím klimatu a co můžeme v budoucnosti z lesa získávat kromě dřeva? Případné otázky vám Martin Gabel zodpoví na závěr. Více informací najdete na www.bienenwald-hessen.de

 

3) René Schieback | Saská včelařská škola - Včelařský odkaz Adama Gottloba Schiracha (1724-1773 Kleinbautzen/ Oberlausitz)

Babička Reného Schiebacka byla včelařka, s ní odmalička poznával včely a včelařství. V roce 2011 založil Saskou včelařskou školu a byl spolupořadatelem největší saské včelařské akce Hornolužický včelařský den ( Oberlausitzer Bienenfachtag). V roce 2014 přebral zodpovědnost za umělou inseminaci včelích matek v chovech  po celé Evropě. Od roku 2022 se ve Švýcarsku věnuje studiu a ochraně, stale ještě zachované, populaci původní tmavé švýcarské včely (Apis mellifera mellifera).

Životem a dílem Adama Gottloba Schiracha se zabývá již řadu let, neboť Schirachovým působištěm, farou v Kleinbautzenu v Horní Lužici, byla budova vedle domu jeho prarodičů. Kdo byl Schirach? Jaký senzační objev učinil a tím zcela změnil práci se včelami po celém světě? Proč se tomuto objevu říkalo Schirachův podvod? O životě tohoto revolučního včelaře nám povypráví René Schieback.

Letos uplyne 250 let od úmrtí Adama Gottloba Schiracha. V roce 2024 oslavíme jeho 300. narozeniny. Nacházíme se tedy uprostřed roku Schiracha, ve kterém má mnoho akcí upozornit na úspěchy tohoto lužickosrbského pastora a včelaře z 18. století. Jedna věc je jistá – tehdy bylo o včelách stále co objevovat.

 

Setkání se koná v 

Herrschaftlicher Gasthof   -  Marktplatz 9  -  02699 Neschwitz    mapka

25.2.2023    od 10:00  do  cca 16:00 hodin

Přístup do sálu již o 9:00 hod

 

Pro registrované účastníky z České republiky platí zvýhodněné vstupné 10 EUR (původní 30 EUR) na osobu.

Zajišťujeme simultální tlumočení - náklady zatím nejsou zřejmé. 

Registrace