Tak, jako v uplynulých letech, připravujeme i pro nadcházející včelařský rok ucelený soubor kurzů a přednášek pro včelaře. Kurzy jsou určeny pro všechny skupiny včelařů od zájemců o včelaření (budoucích včelařů) přes začátečníky až po pokročilé včelaře, všichni na našich seminářích najdou něco nového.

Cyklus sestává z kurzů, přednášek a praktických činností, jež jsou zaměřeny na jednotlivé fáze včelařské praxe. Kurz se koná obvykle v sobotu od 8:30 do cca 13 hodin.

Plánovaná témata kurzů:

28.10.2018 - Včela a její obydlí, aneb jak vybrat vhodný úl a stanoviště

25.11. 2018 Kurz pro začínající včelaře

8.12. 2018 Nástavkové včelaření a jeho alternativy

19.1. 2019 - Chov velmi silných včelstev   - Milan Havelka

10.2. 2019 - Včelaření s Optimalizovaným plodištěm - speciál  - Miroslav Sedláček

Březen 2019 - Získávání, zpracování včelích produktů

Duben 2019 - Rojení – jak jej zvládnout i při silných včelstvech

Květen 2019 - Chov matek a léto

 

Na přání zařazujeme praktické semináře včelařských činností - budou vždy navazovat přednášené téma:

28.10. 2018 - Stloukání a drátkování rámečků, natavování mezistěn, fumigace, aerosol

25.11. 2018 - Ošetřování včelařských pomůcek, desifekce, odběr vzorků pro laboratoř (nosema, MVP) práce s mikroskopem

8.12. 2018 - Manipulace se včelstvy, léčení fumigace, aerosol, vedení dokumentace, výroba úlů a plemenáčů

Březen 2018 - Zpracování vosku, tvorba svíček  Ošetření včelstev, odhad zásob v úle a na plástech, jarní podněcování

Květen 2019 - Larvování, příprava smetence, narkotizace vček, oddělky aj.

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky:

- přednášejícím odborníkem ve včelařství Ing. Tomášem Moravcem – na své farmě využívá moderní trendy a postupy ve včelařství

- Bc. Vojtěch Hajný Ekozemědělec na  Biofarmě Dolní Křečany.  Samostatně včelaří přes 20 let, posledních pět let striktně v systému ekologického zemědělství. Včelaření je nedělitelnou součástí rodinného statku.

- Miroslav Sedláček Včelař tělem a duší - včelaří vskutku již od svých dětských let. Ve svém provozu nyní obhospodařuje cca 800 včelstev. Je propagátorem nových technologií a postupů ve včelařství.

- Milan Havelka - Chovatel včel a matek z  Benátek nad Jizerou - Včelastva má na okraji bývalého vojenského prostoru u  Milovic. Mezi včelaři je znám svými extrémě silnými včelstvy s velkým  medným výnosem.

- učitelem včelařství  a zkušeným praktikem, dlouholetým včelařem a učitelem včelařství Lukášem Svobodou

Registrujte se na kurzy včas.

viz též Včelařská škola - Liberec