Vytisknout

S přicházejícím podzimem se množí dotazy na včelařské vzdělávání, přerušené okolnostmi v březnu t.r. Pokračujeme ve spolupráci s Českým včelařským institutem, na přípravě dalšího ročníku "Včelařské školy".

Poo zkušenostech z předchozích let zachováme zachováme standardní rozsah přednášek a doplníme jej o praktické semináře na dané téma. Dle aktuální "zdravotní situace" se vynasnažíme doplnit níže uvedený program o další aktivity, exkurze a zájezdy.  Rámcový program je uveden kurzů 2020/21 bude průběžně upřesňován.

Včelařská škola - Liberec

Absolvent získá teoretické i  praktické zkušenosti z těchto oblastí:

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky.

Registrujte se na kurzy včas.

Včelařské kurzy 2020/21